Proces filtracji smaru

Filtracja smaru odbywa się na terenie firmy Ad Moto z wykorzystaniem technologicznej linii obróbki smaru wyposażonej w zespół filtrów o dokładności 100 lub 500 mikronów. Oznacza to, że usuwane zostają wszystkie zanieczyszczenia większe od podanych wartości. Rodzaj zastosowanego wkładu zależy od potrzeb i jego dokładność może zostać dopasowana do wymagań klienta. Cały proces odbywa się zgodnie z procedurą pozwalającą zachować najwyższy standard jakości świadczonych usług.

Każda beczka z gotowym produktem po przeprowadzeniu kontroli jakości zostaje zaplombowana i ujęta w protokole zdania smaru po filtracji.

Cały proces dostawy oraz odbioru smaru odbywa się w sposób płynny, gwarantujący stałą dostawę przefiltrowanego produktu.

Filtracja nie wpływa na zmianę parametrów fizykochemicznych obrabianego produktu. Podczas filtracji nie używa się środków chemicznych, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na charakterystykę smaru. Jest procesem czysto fizycznym, polegającym na mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń stałych.

Smar poddawany filtracji nie może być mieszany z innymi produktami. Jest to jeden z warunków przeprowadzenia filtracji. Innym warunkiem jest ilość smaru pozwalająca na ekonomiczne przeprowadzenie procesu oczyszczania.

Filtracja nie usuwa dodatków uszlachetniających smaru takich jak:

  • teflon
  • grafit
  • dwusiarczku molibdenu
  • miedź