Filtracja smaru

PROCESOWA FILTRACJA SMARÓW

 

W toku przeprowadzania procesów technologicznych, wszyscy producenci   oraz obsługa serwisowa linii technologicznych muszą liczyć się z powstawaniem odpadów przemysłowych pozornie nie nadających się do dalszego użytku.

Koszt ich utylizacji oraz straty związane z koniecznością stałego uzupełniania zapasów nowych produktów znacząco wpływają na opłacalność procesu produkcji. Jednym z takich produktów jest smar używany na liniach montażu wyrobu gotowego głównie w branży Automotive.

Nowoczesna technologia opracowana przez Ad Moto, pozwala usunąć ze smaru zanieczyszczenia stałe oraz umożliwia jego ponowne użycie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !