Korzyści z filtracji

Filtracja smaru dzięki stosowanej przez Ad Moto technologii pozwala uzyskać produkt porównywalny z produktem nowym. Wpływa to bezpośrednio na:

 • Ograniczenie kosztów zakupu nowego smaru – Oszczędności finansowe
 • Ograniczenie ilości odpadu
 • Usprawnienie procesu technologicznego
 • Ograniczenie stanów magazynowych do minimum

Zastosowanie wyłącznie mechanicznej obróbki z użyciem zaawansowanych technologicznie urządzeń, wpływa na zachowanie w niezmienionym stanie wszystkich parametrów smaru poddanego obróbce.

Do najważniejszych właściwości którymi charakteryzuje się oczyszczony smar należą:

 • zmniejszanie tarcia
 • usuwanie zanieczyszczeń ze współpracujących części
 • tłumienie drgań
 • ochrona przed korozją
 • odprowadzenie ciepła z obszaru tarcia
 • amortyzacja obciążeń uderzeniowych
 • zmniejszanie luzów i skutków ich powiększania się

Filtracja jest procesem w pełni bezpiecznym, pozwalającym na zawrócenie do procesu technologicznego i ponowne użycie zanieczyszczonego smaru. Jego przydatność do użytku może zostać potwierdzona poprzez badania laboratoryjne wykonane w certyfikowanym laboratorium.